Archief op auteur

Waarom een jaarplan functioneel beheer?

Om de volgende redenen is wat te zeggen voor het gebruik van een functioneel beheer jaarplan: Inzicht: Het uitwerken van een functioneel beheer jaarplan “dwingt” je om goed na te denken over de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening waar je als functioneel beheerder actief bent. Het gebruik van een checklist en of template is […]

Lees meer
Hoe herkennen we een succesvol Functioneel Beheer team?

Hoe herkennen we een succesvol Functioneel Beheer team?

Iedereen is het erover eens dat een goed functionerend Functioneel Beheer team essentieel is om van toegevoegde waarde te zijn naar de business en een goede sparring partner te zijn van diverse stakeholders. Een Functioneel Beheerteam heeft de zorg om verzoeken van de business gecontroleerd binnen tijdslijnen en in samenwerking met diverse afdelingen en ICT […]

Lees meer
Agile Functioneel Beheer

Agile Functioneel Beheer

Hoe zijn Agile principes toepasbaar binnen Functioneel Beheer? Welke verbeteringen zijn hiermee te behalen? De Agile aanpak kent zijn toepassing binnen systeemontwikkeling en heeft de laatste jaren veel populariteit gekregen. Via de iteratieve en incrementele aanpak worden frequent tussenresultaten opgeleverd en gereviewed met business vertegenwoordigers. Hierop vindt in afstemming met de business continu bijsturing plaats […]

Lees meer

De “10 geboden” voor functioneel beheer

De tien geboden voor functioneel beheer zijn algemene basisprincipes die geschreven zijn met de inzichten vanuit best practices die zijn opgedaan bij diverse organisaties. Deze tien geboden komen neer op: 1. Ontzorg de business van ICT issues 2. Verkrijg, behoud en verstevig je positie 3. Houd leveranciers niet de hand boven het hoofd 4. Bewaak […]

Lees meer

Na professionaliseren blijvend efficiënt en effectief houden

Het professionaliseren van functioneel beheer heeft als doel de efficiency en effectiviteit naar een hoger niveau te brengen. Daarna is het zaak het behaalde resultaat te blijven behouden en bij voorkeur te verbeteren waar mogelijk. Verbeteringen die geoorloofd mits dit ten aanzien van de opbrengsten/resultaten opweegt tegen de daarvoor benodigde inspanningen en middelen. Een aanpak […]

Lees meer
Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2013

Functioneel Beheer ervaring en basisprincipes

Op 10 december 2013 is op de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer door Patrick Doomen en Wilbert Wijers een presentatie gegeven. Deze heeft de titel Uit het leven gegrepen … Functioneel Beheer ervaring en basisprincipes. Aan de hand van metaforen en voorbeelden uit de praktijk is verhelderd wat met basisprincipes is bedoeld. In het kort komt […]

Lees meer

De definitie van functioneel beheer

Als je gaat zoeken in literatuur en op internet wat de definitie is voor functioneel beheer dan tref je die aan in grote diversiteit. Bij deze definities is mij het volgende opgevallen: – dat op het internet dezelfde definities op verschillende websites gebruikt worden zonder bronvermelding (om die reden  hier helaas  dan ook geen bronvermelding) – […]

Lees meer

Wat sourcing?

Bij sourcing is, in de context van business informatiemanagement, te denken aan het organiseren van capaciteit en middelen voor de informatievoorziening die nodig wordt geacht voor de continuïteit van de organisatie. Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk te doen zijn er naast het aanwenden van interne capaciteit en middelen ook verschillende externe mogelijkheden. Hierbij […]

Lees meer

Toetsen en testen en het V-model

Het V-model gebruik ik zelf al jaren als eenvoudig hulpmiddel om inzicht te krijgen in trajecten voor aanpassingen in de informatievoorziening, in het bijzonder voor de software.  Dit inzicht stelt in staat om verwachtingen en afspraken helder te maken. Het V-model geeft op een lineaire manier weer, zoals bijgevoegde afbeelding laat zien, het traject aan […]

Lees meer

Van onderwaardering naar waardering

Bij tijd en wijle hoor ik functioneel beheer medewerkers mopperen over de slechte waardering die functioneel beheer krijgt. De onderwaardering heeft in veel gevallen met de tamelijk nieuwe en nog niet optimale positie van functioneel beheer. Om van onderwaardering naar waardering van functioneel beheer te komen is verandering nodig. Daar is echter geen standaard aanpak […]

Lees meer