Archief | Functioneel Beheer RSS feed voor dit gedeelte

Toetsen en testen en het V-model

Het V-model gebruik ik zelf al jaren als eenvoudig hulpmiddel om inzicht te krijgen in trajecten voor aanpassingen in de informatievoorziening, in het bijzonder voor de software.  Dit inzicht stelt in staat om verwachtingen en afspraken helder te maken. Het V-model geeft op een lineaire manier weer, zoals bijgevoegde afbeelding laat zien, het traject aan […]

Lees meer

Van onderwaardering naar waardering

Bij tijd en wijle hoor ik functioneel beheer medewerkers mopperen over de slechte waardering die functioneel beheer krijgt. De onderwaardering heeft in veel gevallen met de tamelijk nieuwe en nog niet optimale positie van functioneel beheer. Om van onderwaardering naar waardering van functioneel beheer te komen is verandering nodig. Daar is echter geen standaard aanpak […]

Lees meer

Mogelijke ergernissen

Laat ik beginnen door aan te geven dat de inhoud van dit artikel niet op alle functioneel beheer organisaties van toepassing is en dat het niet mijn bedoeling is om het functioneel beheer in een kwaad daglicht te plaatsen. In tegendeel! In mijn praktijk ben ik bij diverse organisaties tegen ergernissen over functioneel beheer aangelopen. […]

Lees meer
Klantwaarde

Het belang van klantwaarde

Waar is het business informatiemanagement om te doen? Ondermeer om klantwaarde. Klantwaarde betekent in deze context de toegevoegde waarde die functioneel beheer en informatiemanagement heeft voor de continuïteit voor de organisatie. In de praktijk is die toegevoegde waarde moeilijk duidelijk, laat staan hard te maken, terwijl die er toch is! Klantwaarde hoort transparant, zichtbaar en […]

Lees meer

Functioneel Beheer & Informatiemanagement, apart of samen?

Functioneel beheer en Informatiemanagement streven in principe hetzelfde na. Namelijk de continuïteit van de informatievoorziening. Het verschil zit hem daarbij echter op niveau en termijn. Waar informatiemanagement voornamelijk richting geeft “aan” en de inhoud bewaakt “van” de informatievoorziening, en bijbehorende organisatiestructuur, voor de (middel)lange termijn, doet functioneel beheer dat voornamelijk voor het heden en de […]

Lees meer