De definitie van functioneel beheer

Als je gaat zoeken in literatuur en op internet wat de definitie is voor functioneel beheer dan tref je die aan in grote diversiteit. Bij deze definities is mij het volgende opgevallen:

– dat op het internet dezelfde definities op verschillende websites gebruikt worden zonder bronvermelding (om die reden  hier helaas  dan ook geen bronvermelding)

– dat er definities zijn die in relatie tot het BiSL referentiekader de lading niet dekken

Mogelijk dat er verschillende definities zijn gelet op de situatie en het niveau waarin functioneel beheer bij een organisatie wordt toegepast. Zelf vind ik de definitie uit het boek Business informatiemanagement en BiSL in de praktijk – Inrichting van de vraag en vraagorganisatie omdat deze, gelet op mijn eigen referentiekader en praktijkervaring, op de meeste situaties is toe te passen en op inhoud de beste dekking geeft. Vanwege de verschillende definities die er zijn zou ik om eenduidigheid en juistheid willen pleiten voor 1 definitie. De vraag echter is wat de definitie zou moeten zijn en welke instantie dat dan zou moeten doen. Is dat de ASL BiSL Foundation? Ik verneem graag uw reactie en mening…

Hieronder een overzicht van definities zoals ik die heb aangetroffen op het internet (zonder bronvermelding maar via een zoekmachine te achterhalen) en in literatuur:

 • Functioneel beheer (hierna het synoniem ‘business informatiemanagement’) is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het instandhouden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie. Business informatiemanagement is in veel organisaties ook de vraagorganisatie die beslist aan de hand van aspecten als kosten, baten en contracten.
  Bron: Pols, R. van der (2009), Business informatiemanagement en BiSL in de praktijk – Inrichting van de vraag en vraagorganisatie. Zaltbommel: Van Haren Publishing
 • Functioneel beheer vertaalt de behoeften aan de informatievoorziening in het bedrijfsproces naar ondersteuning door geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde informatievoorziening. Functioneel Beheer geeft invulling en uitvoering aan het beleid van de organisatie op deze onderwerpen en verzorgt de ondersteuning hiervoor aan de gebruikers en het management van de organisatie.
  Bron: Pols, R. van der, Donatz R., Outvorst, F. van (2005), BiSL – Een Framework voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement. Zaltbommel: Van Haren Publishing
 • Functioneel beheer richt zich op het beheren van de mogelijkheden die de informatievoorziening biedt om in de informatiebehoeften van de business te voorzien (functionaliteiten van de informatievoorziening), gezien vanuit de business (dus vanuit het gebruik).
  Bron: Franken, B., Denkelaar, E., Eek, P. van, Hulleman, H., Loos B. (2000), Functioneel Beheer als managementinstrument. Zeist:  MAINTAIN / SQM B.V.
 • Functioneel beheer is verantwoordelijk voor het tegen aanvaardbare kosten en kwaliteit in stand houden van de gewenste informatievoorziening ten behoeve van de gebruikersorganisatie tijdens de gehele levenscyclus van informatiesystemen.
  Bron: Ruigrok, K., E. Bosschers (2007) Functioneel beheer. Kijk op bedrijfsprocessen, informatievoorziening en ICT. Zaltbommel: Thema.
 • Functioneel beheer  is het vakgebied dat zich bezighoudt met het bewaken van de bedrijfskundige invalshoek van de informatievoorziening. Functionarissen houden zich bezig met de sturing van de informatievoorziening, het vormgeven en aanpassen ervan en het in stand houden en bewaken van de werking. Functioneel beheer is de intermediair tussen ICT en de gebruikersorganisatie en staat aan de het roer wat betreft wat er gebeuren moet ten aanzien van de eigen informatievoorziening.
 • Functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het instandhouden van de functionaliteit van een ICT-voorziening. Functioneel beheer fungeert dus eigenlijk als eigenaar en opdrachtgever voor het informatiesysteem.
 • Functioneel beheer = Alle beheertaken die nodig zijn voor het dagelijks gebruik van informatiesystemen en de gegevensinfrastructuur en wijziging van de specificaties daarvan.
 • Functioneel beheer is verantwoordelijk voor het instandhouden van de functionaliteit- de gebruiksfunctie- van een informatievoorziening.
 • Functioneel beheer ondersteunt de bedrijfsprocessen en applicaties binnen de gebruikersorganisatie door een goede informatievoorziening.
 • Functioneel beheer is het continu optimaliseren van de informatievoorziening door middel van het in kaart brengen van de wensen van de organisatie en deze vertalen naar wijzigingen in de ondersteunende (ICT-)middelen.
 • Functioneel beheer houdt zich bezig met het beheren van de informatievoorziening in een organisatie. De bedrijfsapplicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie en moeten eventueel aan veranderende eisen worden aangepast. Het beschrijven van deze wijzigingen, het (laten) doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen en het controleren van de wijzigingen behoort tot het takenpakket van Functioneel Beheer.
 • Het professioneel beheren van een personeelssysteem wordt functioneel beheer genoemd.
 • Functioneel beheer vervult de rol van de bestuurder van de informatievoorziening: het is de functie die bepaalt hoe de informatievoorziening in een organisatie eruit ziet en eruit komt te zien.

en antwoord aan “De definitie van functioneel beheer”

 1. En dan heb je het alleen nog over de definitie van de functioneel beheerder. Waar ik tegen aan loop is de benaming van mensen die ‘iets’ met functies doen in een pakket en dan ‘applicatiebeheerder’, ‘functioneel applicatiebeheerder’, ‘functioneel beheerder’of zelfs ‘functioneel systeembeheerder’ worden genoemd. Terwijl het in feite ‘key-users’ zijn.
  De oorzaak ligt volgens mij in de mate waarin bestuurders en managers onbekend zijn met Bisl en ITIL.
  Ik zie nu nog in de lesboeken ICT van mijn zoon benamingen terug komen die volstrekt niks met BiSL of ITIL temaken hebben.
  Tel daar bij op dat een gemiddeld bedrijf niet meer zelf aan ontwikkeling doet en je krijgt een woud aan definities van de Functioneel Beheerder.
  Vanuit de ‘best practice’ gedachte binnen BiSL en ITIL zijn helaas de meeste goed.

  In mijn ogen zul je als ICT team er aan moeten werken dat zodra je volgens ITIL BiSL gaat werken, de definities scherp moet krijgen. Een Key-user is een Key-user en geen functioneel beheerder.