Wat sourcing?

Bij sourcing is, in de context van business informatiemanagement, te denken aan het organiseren van capaciteit en middelen voor de informatievoorziening die nodig wordt geacht voor de continuïteit van de organisatie.

Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk te doen zijn er naast het aanwenden van interne capaciteit en middelen ook verschillende externe mogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan (varianten van) outsourcing, offshoring, nearshoring, outtasking en partnering. Sourcen, en outsourcen in het bijzonder, heeft de laatste jaren extra aandacht gelet op de economische perikelen. Het biedt namelijk mogelijkheden tot besparingen, slagkracht, concurrentievoordelen en zo meer mits daar bewust mee om wordt gegaan en de juiste keuzes worden gemaakt. Als vanzelfsprekend natuurlijk.

Een handig en eenvoudig hulpmiddel om te bepalen of het outsourcen van een dienst of proces voordelen heeft is bijvoorbeeld de outsourcingbeslissingsmatrix. In deze matrix met grofweg 4 vakken wordt op de y-as op de prestaties van de dienst / proces in relatie tot markt de indeling gemaakt van zwak naar sterk. Op de x-as wordt de indeling gemaakt op het onderscheidend vermogen van de dienst of het proces. Deze matrix helpt je ook te bepalen waarop je moet outsourcen.

Een verandering in sourcing moet niet zomaar gemaakt worden, gelet op de risico’s en de lasten versus de beoogde baten. Een nadere uitwerking / voorbereiding is dan ook op zijn plaats. Des al niet te min is in het waarnemen van sourcingsmogelijkheden ook een belangrijke taak voor functioneel beheer weggelegd. Want functioneel beheer staat dicht bij de operatie, heeft namens vraag te maken met het aanbod en zicht op de behoefte vanuit de organisatie. Voor informatiemanagement zal het vanuit strategisch oogpunt gebruikelijk moeten zijn het sourcingsvraagstuk aan de hand te hebben.

en antwoord aan “Wat sourcing?”

  1. “Het outsourcen van een proces” – hoe stel je je dat voor als de definitie van een proces juist is dat het dwars door alle afdelingsmuren heen loopt. Dat lijkt dan niet in de buurt van efficiëntie te komen: betrokken resources moeten dan geheel gesplitst worden, of dubbel uitgevoerd. Het geheel afsplitsen van de betrokken resources kan alleen als het een heel sterk verbijzonderd deelproces betreft. Een algemeen proces zoals change management of incident management is volstrekt niet efficiënt te outsourcen. Als je dus werkelijk “een proces wilt outsourcen” dan zou ik alleen naar deelprocessen met een zeer beperkte scope willen kijken.