Toetsen en testen en het V-model

Het V-model gebruik ik zelf al jaren als eenvoudig hulpmiddel om inzicht te krijgen in trajecten voor aanpassingen in de informatievoorziening, in het bijzonder voor de software.  Dit inzicht stelt in staat om verwachtingen en afspraken helder te maken.

Het V-model geeft op een lineaire manier weer, zoals bijgevoegde afbeelding laat zien, het traject aan van requirements tot en met gebruik & beheer. In de linkerkant van het V-model staan de fasen waarin het systeem wordt ontworpen (gespecificeerd) en gebouwd of verbouwd. Hierbij is het van belang dat de resultaten van een fase worden getoetst op de voorgaande fase in relatie tot de beoogde wijzigingen. In de rechterkant van het V-model staan de fasen waarin testen centraal staan.

Op het V-model is een horizontale lijn te plaatsen om een formele scheiding te maken tussen de leverende en de accepterende partij. In de praktijk is functioneel beheer de aangewezen partij om namens de gebruikersorganisatie de acceptatie (acceptatietesten) te faciliteren. De leverende partij is een interne en/of externe leverancier. Het afgebeelde V-model laat zien dat het functioneel ontwerp boven de lijn ligt. Er zijn organisaties die er echter voor kiezen het functioneel ontwerp door de leverancier te laten maken.

Afhankelijk van factoren als tijd en complexiteit kan overwogen worden de functionele acceptatietest uit te laten voeren door functioneel beheer en de gebruikersacceptatietest door de gebruikers. Al met al is het een taak voor functioneel beheer om de acceptatietesten in goede banen te laten lopen.

Ondanks de lineaire voorstelling van het V-model is het ook bruikbaar in agile / iteratieve ontwikkelings aanpakken. Want wat handig is aan het V-model is dat het fasen (of beter gezegd “processen”) inzichtelijk maakt waarover je afspraken kunt maken over zaken als verantwoordelijkheid, condities, hulpmiddelen etc.  Pas desgewenst het V-model aan en/of breid het uit om het nog beter te laten passen aan jouw situatie en omgeving. Het is en blijft een hulpmiddel. Het afgebeelde V-model is ontleend aan TMap Next.

Geen mogelijkheid tot reageren.